dr. P.H. Ritter Jr. (1882 – 1962) ‘Spinoza is de grootste lievelings filosoof van mijn jeugd geweest’

0
43


Schreef hij in een brief uit 1935 aan Max Kijzer.


Deze Nederlandse letterkundige, literatuurcriticus,
schrijver, journalist, ambtenaar en radiopresentator schreef heel veel en hield
vele radiopraatjes die hem populair maakte. Hij heeft dan ook een uitgebreide
wikipedia-pagina,
en lemma in het Biografisch Woordenboek van Nederland [
cf].


Van zijn vader, hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht, die ook veel over
Spinoza sprak, moet hij Spinoza met de paplepel hebben binnengekregen. Daarvan
getuigt de zin in de kop. *)


Ik was van plan het kort te houden en vermeld alleen nog dat
hij op 17 december 1948 aan Van Mancius schreef: ‘De letterkunde en de
journalistiek als beroep uitgeoefend geven zeer grote teleurstellingen.
Persoonlijk betreur ik het altijd, dat ik geen kruidenier ben geworden. Wie
letterkundig talent bezit moet kousen gaan verkopen als wijlen Vondel; wie
wijsgerig talent heeft moet brillen gaan slijpen als wijlen Spinoza. Het
overbruggen van de scheiding tussen broodwerk en literatuur is de oorzaak van
duizenden mislukkingen, zowel in de kunst als in het leven.’