Prof.dr. P.H. Ritter (1851 – 1912) Verslag van een lezing over Spinoza

0
38


In vervolg op het vorige blog is er aanleiding om aan de vader van P.H.
Ritter jr., eveneens P.H. Ritter geheten, een blogje te wijden [hoewel, ik had al informatie over hem in dit blog van 18 oktober 2010 over "De Vrije Gemeente" te Amsterdam  en de zoekgeraakte gebrandschilderde ramen, waarin ook Spinoza].

Deze Ritter was
op 24 januari 1882 in Leiden gepromoveerd op De monadenleer van Leibniz. Op 15
oktober 1906 werd hij Gewoon hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte, de
logica, de metaphysica, en de zielkunde aan de faculteit Letteren en
wijsbegeerte te Utrecht. Hij werd benoemd hoewel Bierens de Haan als eerste op
de voordracht stond. Het werd voor Bierens de Haan aanleiding zijn toga aan de
wilgen te hangen.


Voor die benoeming was Ritter Hoofdredacteur van Het Nieuws
van de Dag te Amsterdam.In het eerste decennium van de 20
e eeuw hield hij
diverse lezingen over Spinoza. Hij zat in het bestuur van de Vereniging het
Spinozahuis, werd daarin herkozen, zoals uit bijgaand krantenstukje blijkt. En
in 1912 werd hij voorzitter van de VHS.


Het Rotterdamsch
nieuwsblad
heeft uitvoerige verslagen van lezingen die Ritter gaf. In een
serie "Figuren uit de Wijsbegeerte” kwam meermalen Spinoza aan de orde. Hieronder
geef ik de tekst uit de krant van 27 februari 1905 waarin hij Spinoza's theorie
van de hartstochten schetst. Interessant om te lezen hoe uitvoerig hij die
theorie brengt en opmerkelijk hoe lyrisch hij zich aan het eind uit.