De Spinozabuste van Alfred Heinrich Hüttenbach

0
298

Het volgende Spinozabeeld dient nog aan mijn verzameling Spinozabeelden te worden toegevoegd. 

Door de Duitse joodse beeldhouwer Alfred Heinrich Hüttenbach (1897 – 1960) werd een Spinozabuste vervaardigd die op 17 mei 1931 aan de Stichting Domus Spinozana werd overgedragen.

“De vereerders en vrienden van Spinoza zijn onvermoeid bezig, het woon- en sterfhuis van den wijsgeer op de Paviljoensgracht te maken tot een klein heiligdom van den Spinozageest en de Spinozastudie. Wijlen den heer Eckstein bracht er een groot deel van zijn zeldzame boekerij en gistermorgen was dr. C. Gebhardt uit Duitschland overgekomen om een bronzen buste van den wijsgeer, werk van den Duitschen beeldhouwer Alfred Heinrich Hüttenbach aan de Stichting over te dragen. Zoo eenvoudig mogelijk, enkel voor een intiemen kring van genoodigden, heeft deze overdracht plaats gehad. […]
Er zal vermoedelijk over Hüttenbachs werk verschillend geoordeeld worden, maar allen zullen het hier over eens zijn, dat het Spinozahuis een geschenk van vroomheid en eerbied rijker is geworden, heelemaal passend in de sfeer van dit heiligdommetje, dat meer en meer wereldbetekenis krijgt. En daarom mogen wij niet jaloersch er over zijn, dat nog geen landgenoot er in slagen mocht, Spinoza een geestelijk monument in lichamelijke afbeelding te stichten.” In: Het vaderland maandag 18 mei 1931 – PDF

Het aan Hendrik van der Spyck toegeschreven Spinoza-portretje (dat in het bezit is van het Koninklijk Huis) zou Hüttenbach tot zijn creatie hebben geïnspireerd. De buste werd in het tuintje van het Haagse Spinozahuis op een voetstuk geplaatst, dat opgetrokken werd uit oude tegels die in dat Haagse Spinozahuis gevonden waren.

                                       (Fotograaf onbekend)