De eeuwig in eindeloze verandering zijnde wereld

0
18

Op 9 september had ik een blog over het verschijnen van Stephen Hawking's The Grand Design. (Rechts de cover van de vertaling die deze maand bij Bert Bakker verschaan). The Times Literary Supplement heeft deze maand een recensie over het boek, waarin tevens Roger Penrose`s Cycles of Time wordt besproken door John Leslie, professor emeritus of philosophy at the University of Guelph. Op de website van TLS staat het onder de titel God's equations?

De leader luidt: "Is the Universe a 'fluctuation', like a bubble in boiling water, or part of a succession of Big Bangs? And where do competing theories leave a creator?" Wim Klever die me hierop wees, schrijft me: