Authentiekere lenzenslijpmolen in Spinozahuis

0
383

Nóg een verbetering van het museum het Spinozahuis is het gevolg van de filmdocumentaire die er door Robin Lutz over Spinoza gemaakt wordt. Vele jaren heeft een niet authentieke lenzenslijpbank uit veel latere tijd (uit de 18e of nog waarschijnljker de 19e eeuw) een kamer in het Spinozahuis ontsierd. Het was immers bekend dat hij over een veel kleiner met de hand te bedienen slijpmolen moet hebben beschikt.

Ten behoeve van de film werd opdracht gegeven aan een instrumentenmaker om een kopie te vervaardigen van een slijpmolen die zeker uit de17e eeuw stamt. Vervolgens is het museum Het Spinozahuis in de gelegenheid gesteld deze aan te kopen. Of Spinoza met precies zo'n slijpmolen heeft gewerkt is uiteraard niet zeker, maar het is wel allerwaarschijnlijkst dat hij met een dergelijk of vergelijkbaar instrument zijn lenzen sleep.
Sinds kort is Het Spinozahuis dus uitgerust met een geloofwaardiger apparaat dan er vroeger stond (zie onder). A.s. zondag neem ik deel aan de excursie "In de voetsporen van Spinoza" en kan ik het zelf zien en foto's maken. Maar  gisteren bracht deze website een foto van de verbeterde uitrusting die ik hier graag overneem.