Naar de buurtwinkel

0
53

Vanmorgen om 8 uur heb ik alle boodschappen voor de komende feestdagen al gedaan. Maar ik was een doos eieren vergeten. Met Jotta ben ik even naar de buurtwinkel gelopen.

Ze moest buiten op mij wachten, goede oefening.
Vanuit de winkel kon ik haar zien. Er ging iets niet goed bij de kassa en daardoor duurde het iets langer dan gepland. Jotta vond dit geen probleem want alle mensen die langs haar liepen gingen even naar haar toe. Ze draaide rondjes rond het fietspaaltje tot ze niet verder kon.

Jotta