Typetopia

0
318

Een typecursus schaft u niet dagelijks aan, daarom biedt TypeTopia de diplomagarantie. Uw kind behaalt gegarandeerd het typediploma en kan straks typen met minimaal 120 aanslagen per minuut!

http://www.typetopia.com/