Uitgekozen voor de proef met de veterchip

Zowel mijn broer als ik zijn één van de 7.500 deelnemers die zijn uitgekozen voor de Proef met de veterchip tijdens Vierdaagse.

Op 26 juni 2008 ontvingen wij de volgende mail:

Beste
deelnemer,

Zoals u
wellicht al heeft gelezen in mijn weblog of in de dagbladen, heeft de
organisatie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen besloten
een proef te doen tijdens de 92ste Vierdaagse door via een chip 7.500
deelnemers te monitoren.
Deze proef komt tot stand met behulp van het
MIDAS-project dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie en waaraan
organisaties uit zes verschillende landen meewerken. Uit Nederland zijn
Sportkoepel NOC*NSF en IT bedrijf CapGemini betrokken. Daarnaast wordt in
Nederland samengewerkt met de Nijmeegse bedrijven InterNLnet en Championchip en
met SmartPosition uit Utrecht. Meer informatie over het Midasproject kunt u
vinden op:
http://www.ist-midas.org
http://youtube.com/watch?v=yulUmlVH8Jc&feature=related

Wij hebben u
geselecteerd als één van die deelnemers en wij willen u dan ook verzoeken met
deze proef mee te werken.

Waarom deze
proef?
De reden om deze proef uit te voeren is dat wij willen onderzoeken op
welke wijze moderne technologieën kunnen bijdragen aan de veiligheid en de
beleving van de deelnemers aan de Vierdaagse. In het kader van de veiligheid
zijn wij in staat om in de gaten te houden waar grote groepen deelnemers zich op
het parcours bevinden en kunnen we bijvoorbeeld op basis daarvan de
controleposten informeren over de te verwachte drukte. Ook kunnen wij extra
hulpdiensten op tijd inschakelen wanneer dit vereist is bij een bepaald knelpunt
op het parcours.
U als deelnemer kunt op het einde van de dag het verloop van
uw wandeling terugzien via internet. Ook kunt u aan achterblijvers de
gelegenheid geven om “live” te kijken welk gedeelte van het parcours u al heeft
afgelegd.

Wat
wordt van u verwacht?
Kort voor de Vierdaagse ontvangt u per post een
zogenaamde veterchip en aanvullende informatie. De chip dient u aan de veter van
uw schoen te bevestigen, alleen dan is deze bruikbaar voor de proef. De chip
wordt bij de start en finish en op een aantal andere punten uitgelezen. U hoeft
daarvoor niets te doen. Door het lopen over speciaal daarvoor aangelegde matten
wordt uw chip geregistreerd. De matten kunt u niet missen, alle deelnemers
worden over de matten geleid. Deze veterchips zijn al talloze malen ingezet bij
evenementen en wij kunnen u dan ook verzekeren dat u geen enkele overlast van de
chip zult ondervinden. De informatie die wij krijgen van uw chip wordt niet
gebruikt om controles voor wat betreft uw persoonlijke deelname uit te voeren,
de gewone controleposten zijn dan ook de enige methode om aan te tonen dat u het
volledige parcours heeft afgelegd. Wij verzekeren u daarnaast dat uw privacy op
geen enkele wijze zal worden aangetast en respecteren daarbij de wet op de
bescherming van persoonsgegevens.

In het kader
van de zorg voor ons milieu verzoeken wij u de chip op de laatste dag na uw
aankomst in speciaal daarvoor bestemde tonnen op de finish locatie te deponeren,
wij kunnen de chips daarna hergebruiken.

Namens
Stichting DE 4DAAGSE dank ik u bij voorbaat hartelijk voor uw deelname. Samen
met u werken we verder aan de ontwikkeling van ons fantastische
evenement!

Met
vriendelijke groet,
Johan
Willemstein

voorzitter