Toespraak vice-voorzitter Francien van der Heuvel tijdens Reunie 2006

Wandelvrienden, geachte aanwezigen,

Namens de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse heet ik u van harte welkom hier in Beverwijk. Een speciaal woord van welkom voor de leden van de reüniecommissie de heer Ton Swart en mevrouw Margriet Sponselee. Tevens voor de burgemeester van Beverwijk, de heer Weterings en de afgevaardigde van het bestuur van de K.N.B.L.O.-wandelsportorganisatie Nederland en van de Stichting DE 4DAAGSE, de heer Ab Schreurs.