Inschrijving vierdaagse 2011 gesloten

Ongeveer 48.000 mensen hebben zich ingeschreven voor de 95ste Vierdaagse. Er zal dus wederom worden geloot (zie voor de volledige informatie http://www.4daagse.nl/).

Een nieuwe regel is dat voorinschrijvers zich alsnog kunnen afmelden. Dat kan nog enkele weken na de loting. Daardoor zullen er nog nieuwe startbewijzen vrijkomen. Die worden op basis van het lotingsnummer alsnog toegekend aan degenen die zijn uitgeloot. (zie ook hier voor de volledige informatie http://www.4daagse.nl/).