Wintereiktijd.

0
347
De Wintereik (Quercus petreae) is, naast de Zomereik, een van de twee
eikensoorten die in Nederland van oorsprong thuis hoort. In Nederland
bestaat het eikenbestand uit meer dan 95 % Zomereik en minder dan 5 %
Wintereik. Een
verklaring is dat de Wintereik minder zaad produceert dan de Zomereik.
De productie van eikels (mast) was in de Middeleeuwen van groot belang
als varkensvoer. Hierdoor werd de Zomereik sterk bevoordeeld door de
mens. Maar ook de specifieke eisen van zijn standplaats spelen een rol.
De Wintereik heeft een voorkeur voor goed ontwaterde gronden in
gebieden met een vrij hoge neerslag. Zowel in Nederland als de
omringende landen kan hij vooral worden aangetroffen in heuvelgebieden,
waar hij groeit op humeuze, lemige en matig zure zandgronden en droge,
stenige bodems. In Nederland wordt hij vooral aangetroffen op de Veluwe
(als oudere opgaande boom met name bij Hoog Soeren, en ten westen van
Apeldoorn, verder vaak als voormalig hakhout), de Sallandse Heuvelrug,
Utrechtse Heuvelrug, Montfortland, het Rijk van Nijmegen, Midden-Limburg
(Meijnweggebied) en het zuidoostelijk deel van Zuid-Limburg.
Op de armste en droogste zandgronden is hij echter, in tegenstelling
tot de Zomereik, niet te vinden. Evenmin komt hij voor op slecht
ontwaterde kleigronden: Wintereiken kunnen niet tegen wateroverlast en
groeien steeds buiten het bereik van grondwater. Zomereiken kunnen wel
tegen tijdelijke wateroverlast buiten het groeiseizoen, zoals in
uiterwaarden en houden het ook beter vol in gebieden met een permanente
hogere grondwaterstand. Het is wintereiken tijd. Dus over
bladverschillen met de Zomereik begin ik maar niet. De Wintereik groeit
vaak slanker en rechter op dan de Zomereik. Ook
is de vertakking meestal minder kronkelig en hoekig. De kroon maakt een
geslotener en regelmatiger indruk. De schors van de Wintereik is
gemiddeld minder diep, meer regelmatig en alleen in de lengterichting
gegroefd en grijsgrauw van kleur. Tijd om door te lopen, van het
stilstaan krijg je het koud bij de winterse Wintereik.