Vlinder eert de knorrige beheerder.

0
39

De Heivlinder (Hipparchia semele) is een soort die als 'gevoelig' op de Rode Lijst staat. Het verspreidingsgebied is de laatste 20 jaar niet afgenomen maar is de totale populatie wel gehalveerd. In de Benelux gaat de soort achteruit en is op veel plaatsen in het binnenland verdwenen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het stopzetten van de begrazing waardoor de vegetatiestructuur: graspollen van Schapengras, Struis- en Zwenkgrassen met open plekken, aan het verdwijnen is. Ook de ondoordringbare begroeiing door Tankmos of Grijs Kronkelsteeltje op voormalige kale zandbodem is een slechte ontwikkeling. De Elspeter Heide wordt op verschillende manieren beheerd. Plaggen, maaien en boompjes uitrekken. Naast de schaapskudde wordt de heide ook beheert door Edelhert, Ree, Moeflon, Haas en Konijn. De belangrijkste onderschatte beheerder is wel het Wild Zwijn: die vervult een zeer belangrijke taak voor het beheer van de heide. Door het gewroet maakt die het droge soms eentonige vegetatie weer open met warme zandplekken. Daar houdt de Heivlinder van! Door dit gegraas en gewroet is de vegetatie op de Elspeterheide op veel plaatsen zeer structuurrijk. Mede daardoor is de Heivlinder hier gelukkig nog goed vertegenwoordig.