Snel en slim.

0
305

Op het pad in de zijtuin ligt een vers dood vogeltje. Deze heeft het duidelijk niet gehaald. Maar in de rest van de tuin bruist het van jong leven. De Zwartkoppen, die in de Rododendrons een kunstig nestje hadden gevlochten, hebben inmiddels een succesvol broedsel met vijf vlieg vlugge jongen. De Roodborsten is het ook goed vergaan. Hoewel goed, een van de ouders is de staart verloren. Dat koddige dotje veren op stelten wordt op het gazon achtervolgd door de bedelende jongen en blijft onafgebroken door voeren. De Vink is ook bezig in de Zomereik, om hun jongen te voeren. Het tijdstip om uit te vliegen is goed gekozen, er is een overvloed aan insecten. De Huismussen (Passer domesticus) zijn al dagen bezig met hun jongen. Achterblijvers worden niet geduld en worden uit het nest gegooid en dat lijkt wreed, dat is het ook vanuit een menselijk oog  gezien, maar op deze manier krijgen de andere jongen meer aandacht en voedsel. Daarnaast is het vreselijk warm in het nest onder de dakpannen dus uitvliegen is geen overbodige luxe.

Ongeduldig zitten ze te wachten in de Moerbeien en zo gauw er iets hun richting op vliegt staat ze met klapperende vleugeltjes en open bek luidkeels te bedelen. Maar niet alles wat aan komt vliegen is een voerouder. De Sperwer maakt handig gebruik van hun onwetendheid en na twee aanvallen met een succesvolle weggegrist jonge Huismus lukt deze Sperwertruc niet meer. Bij de derde aanval vluchten de inmiddels wijzer geworden  Huismusjes in de Beukenhaag. Dat was een leerzame levensles voor de gele snavelhoek jongen. Boven op de schoorsteen is het ook een drukte van je welste bij de familie Kauw (Corvus monedula). Luidkeels worden de jongen aangemoedigd door hun ouders om uit het rookkanaal te klimmen. Net bekomen van de roettocht, zo in het scherpe zonlicht, worden ze van de schoorsteen geduwd! Een jong beland in de dakgoot en de andere houd stand op de nok van het dak. Maar ook deze wordt door een van de ouders van de nok geduwd! Vanwaar deze ruwe behandeling? Paniek in de tent, rondkijkend zie ik een rondcirkelende Buizerd, maar die kennen ze toch wel? De buren hebben een Havik ontdekt en met vereende krachten wordt die weer het bos ingejaagd. Een jonge Kauw loopt in onze voortuin tussen de Buxus alsof die nooit iets anders heeft gedaan en is al druk bezig met het vangen van Langpootmuggen. Een beetje onwennig wordt een spartelende volwassen Meikever ontleed. Het jong met de mooie hemels blauwe ogen kijkt me verbaast aan en weet even geen raad met mij. Ik praat een beetje en het jong lijkt met het eerste menselijke contact op zijn gemak te zijn en schud zijn veren. Daarna gaat hij weer rustig verder met voedsel zoeken. Het is verbazend, net uit het nest gegooid en dan al zelfstandig voedsel zoeken. Maar het is zeker niet in de steek gelaten! Een van de ouders komt aanzeilen en heeft de krop vol met lekkere hapjes. Een beetje bijvoeren kan geen kwaad, wil je overleven moet je vlug groeien, snel en slim zijn.