Ongewenste kitsch beek.

0
438
Ondanks het druilige weer toch maar even naar het buitenland. Net buiten het Duitse dorpje Haaren stroomt de Kitschbach. Deze beek is in het verleden zoals dat gebruikelijk was bij een ruilverkaveling op de tekentafel met een penstreep getrokken langs een liniaal. Het is dan ook niet verbazend dat de beek in het veld de allure uitstraalt van een gedegradeerde afwateringsgreppel. Om wateroverlast bij het stroomafwaarts liggende dorpje Haaren te voorkomen heeft de beek meer ruimte gekregen. Door vergraving zijn er weer laagtes ontstaan zodat bij extreme weersomstandigheden het overtollige water kan worden opgevangen. De "renaturierung" zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen is hier goed gelukt. De saaie rechtgetrokken tekentafelbeek is in het veld door een "dronken" kraanmachinist weer herstelt zoals een natuurlijk meanderende beek hoort te zijn! Ook het grondgebruik is totaal veranderd. Vroeger werd de rechtgetrokken beek flankeert door akkers, nu is er een al een paradijselijk beek met plas-dras graslanden ontstaan en wordt begraast door Schotse Hooglanders. Dit oud huisdierras, is voor de moderne veehouderij minder geschikt, maar vanwege zijn robuust karakter (geringe eisen aan het voer) uitermate geschikt is als landschapsbeheerder voor het open houden van het beekdal. Bovendien zijn ze erg vredelievend en derhalve bij een bezoek goed te bewonderen. Bij de beheerder kun je trouwens dit "natuurvlees" kopen. Dit kleine voorbeeldproject waar ongeveer 700 meter beek is omgetoverd laat zien dat natuurbeheer, natuurbeleving, landschapsbeheer, hoogwaterbestrijding,  duurzame extensieve landbouw en diervriendelijkheid goed samen gaat met een stukje eerlijk vlees. Niet tegen de natuur werken zoals dat al mensengeneraties gedaan is maar juist samen met de natuur en duurzame landbouw meewerken. Hopelijk gaan ze ook hier in Duitsland verder met het aanpakken van de vele honderden kilometers kitsch om te vormen in echte pure toekomstgerichte beken!