Eitje.

0
122
Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de Grauwe gans (Anser anser) nog geen drie decennia geleden een zeer zeldzame broedvogel is geweest. Plaatselijk werden ze zelfs uitgezet om te voorkomen dat de soort in Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in Nederland meer dan 25.000 paren en vestigt de soort zich nog steeds op nieuwe plaatsen. Ook in de stedelijke wateren worden ze steeds vaker broedend waargenomen. Onze dorpsvijver is daar geen uitzondering op en begin maart zijn de Grauwe ganzen hier weer gearriveerd. De zon schijnt en er is geen vuiltje aan de lucht. De dag erna gaan drie koppels driftig in de weer met nestbouw en nog geen twee dagen later zijn er al eieren. De Nijlganzen hadden hun nest al klaar en presenteerde voor het eerst hun 4 mooie jongen. Maar toen sloeg het noodlot toe en het weer sloeg de dagen daarna compleet om. Regen, sneeuw, vorst zorgde ervoor dat de jonge Nijlganzen door de kou bevangen en dood zijn gegaan. Een Grauwe gans probeerde in een laatste wanhoopsdaad het nest warmer te maken door meer takken aan te slepen van de andere nesten die inmiddels verlaten waren. Maar dan geeft ze het op en vliegt samen met haar mannetje klagend gakkend weg. Sommige eieren rolde in het ijzige water. Een paar dagen later zijn ze weer terug en onder invloed van de verbeterde weersomstandigheden zijn er twee koppels Grauwe ganzen op 17 april weer aan het broeden geslagen. Ze zit rustig op het nest en tikt soms voorzichtig met haar snavel tegen de oude vuilgrijze eieren die verloren buiten het nest liggen. Het lijkt alsof ze er geen afstand van kan doen. Maar dan staat ze ineens op dat geeft mij de gelegenheid om in het nest te kijken. Twee prachtige nieuwe hagelwitte eieren liggen in het nest. Als ik mij niet vergis lijkt het erop dat ze aan het persen is! Het mannetje dat op het water waakt komt ook even kijken. Dan gaat ze weer rusteloos op het nest zitten. En terwijl ik door de camera kijk, ploep, ben ik getuige van hoe een vers ganzenei gelegd wordt.  Ze rolt het ei voorzichtig bij de andere eieren en gaat er moe maar tevreden weer op zitten. Het mannetje gakt luidkeels en zorgt er voor dat niemand te dicht bij het nest komt. Voor zo'n trotse waakzame vader is dat een eitje!