Zekerheden?

0
518

Onzekerheid.

Het is nog volop crisis in Nederland en in de  landen om ons heen. Onzekerheid kan lastig zijn, ik denk nl dat de meeste mensen behoefte hebben aan een aantal basiszekerheden.

Ook in de psychiatrische hulpverlening staan heel wat oude zekerheden op het spel. Zo wordennin rap tempo bedden afgebouwd, gaat veel zorg over naar gemeenten.

Hoe gaat dit alles uitpakken? onze Minister-president en zijn kabinet spreekt van de participatiesamenleving. bedoelt  zij daarmee dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid ook actief mogen werken, en bijv wonen IN de samenleving? 

Dat zou mooi zijn, als 'we' mee mochten doen. Maar zelf ben ik er niet zo gerust op. ik heb nl niet het idee dat dit kabinet opkomt voor de de meest kwetsbaren. Al weet ik dat laatste

nog niet af