Woonvisie 2006-2015

woonvisieDinsdag 22 augustus 2006 was een belangrijke dag voor mij als wethouder volkshuisvesting. Vandaag immers hebben we in het college de woonvisie vastgesteld. Een document dat een vrij lange geschiedenis kent van inspraak en debat. Het beschrijft de visie van het college op de te bouwen woningen in de periode 2006-2015.