Wijkbezoek Vrijenburg en Vrijheidsakker

gebouw van het RMPI
Het voltallige college van B&W van Barendrecht heeft op 9 december 2009 een wijkbezoek gebracht aan Vrijenburg en Vrijheidsakker. In het gebouw van het RMPI hebben we uitgebreid gesproken met wijkbewoners en in de wijk werkzame professionals. Tijdens dit gesprek werd helder dat in gezamenlijkheid de uitdagingen van deze jonge wijken opgepakt moeten worden. Wijkregie, wooncorporatie en welzijnsorganisatie zullen samen met de wijkbewoners zaken op moeten pakken. Het aspect samenleven en respect voert in deze uitdaging de boventoon.