Wiep van Bunge’s CD-box met colleges over Spinoza en tijdgenoten

0
11

Op dit Spinoza-weblog had ik al wel aangekondigd dat in het Studium Generale van Delft vier colleges door Wiep van Bunge over Spinoza en zijn tijdgenoten door Home Academy zouden worden opgenomen en als CD’s zouden uitkomen [cf. blog van 23 febr. 2011]. Ook bracht ik de aankondiging dat de CD-box was uitgekomen [cf. blog van 6 oktober 2011]. Maar ik had tot voor kort deze CD’s nog niet beluisterd en besproken. En dat was, eerlijk gezegd, vanwege een vooroordeel. Ik had uit de aankondigingen de gedachte opgevat dat het vooral over de receptiegeschiedenis zou gaan en maar heel weinig over Spinoza’s leer. Vandaar ook dat ik, terwijl ik dus van deze uitgave wist, in mijn bespreking van het college van Han van Ruler [cf. dit blog van 20 dec 2011] beweerde dat dat de eerste CD’s over Spinoza’s filosofie waren.

                    

Ten onrechte, moet ik erkennen, want nu ik de voorbije dagen in de gelegenheid ben geweest deze colleges van Wiep van Bunge te beluisteren, merkte ik dat hij heel wat over Spinoza’s filosofie laat weten. Hij doet dat stukje voor stukje, verdeeld over de twaalf korte colleges van elk ca 20 minuten, waarin hij Spinoza’s vrienden en relaties, zijn volgelingen en critici na hem behandelt. Telkens geeft hij in korte schetsjes duidelijke en herkenbare typeringen van Spinoza’s denken. Dit alles, nadat hij op de eerste CD iets uitgebreider op Spinoza’s biografie, de boeken die hij schreef en de hoofdlijnen van zijn leer is ingegaan.