Wiep van Bunge gaat vandaag snijden in Jonathan Israel

0
37

Bekijk de afbeelding op ware grootteOp 11 januari 2010 had ik het bericht over Wiep van Bunge's inaugurale rede die in maart aan de Vrije Universiteit van Brussel zou worden gehouden. Welnu, die zal vanmiddag om 16:00 uur plaats hebben. Dan zal Van Bunge als bijzonder hoogleraar namens het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) de leerstoel 'De Nederlanden in de wereld' gaan innemen. Het zal dit jaar namelijk gaan om de Nederlandse bijdrage aan de geschiedenis van de filosofie. En dan gaat het uiteraard hoofdzakelijk over Spinoza. Van Bunge’s rede zal gaan over: De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale Verlichting.

Hier is een PDF, waarin de hoofdlijnen al zijn weergegeven.