De Spinoza Groep wil juridisering van de overheid tegengaan

0
292Zoals de geregelde bezoeker van dit weblog weet, is een van de dingen die ik hier doe: het bijhouden van wat er zoal aan spinozana in de breedste zin verschijnt. Alles waaraan de naam van Spinoza verbonden wordt en mij ter ore komt, krijgt een plekje op dit weblog.

Zo had ik op 07-11-2008 een blog over BentoSpino, een onafhankelijke adviesorganisatie die zich vooral op het overheids-bestuurlijke terrein beweegt. Met de directeur ervan, Rob van Doorn, heb ik enige gesprekken gehad om te zien of ik hen een tekst kon leveren over Spinoza’s filosofie in het algemeen en zijn politieke in het bijzonder, toegepast op arbeidsorganisaties en overheidsbestuurlijk handelen. Ik had daar wel oren naar, en ideeën over, maar begon er tegenaan hikken, zodat ik er toch liever vanaf heb gezien.

Intussen zie ik dat ze hun trainings en opleidingscapaciteit hebben ondergebracht in de BentoSpino Academie

En zojuist kreeg ik het bericht dat BentoSpino een nieuwe loot aan de stam heeft laten uitbotten: De Spinoza Groep.

Ex-bestuurders en professoren van uiteenlopende politieke pluimage hebben zich verenigd in De Spinoza Groep onder het motto ‘Een conflict vraagt niet om een dossier maar om een oplossing.’ De leden vinden de juridisering van de overheid een zorgwekkende ontwikkeling.

Net nadat in de afgelopen nacht de Eerste Kamer instemde met de crisis- en herstelwet, ook een soort de-juridisering die bezwaarprocedures inkort en snellere procedures rond de aanleg van wegen en andere infrastructurele projecten mogelijk maakt, biedt De Spinoza Groep zich aan voor vergelijkbare stappen.