Welke Terreur bedoelt u ???

0
105

    Hoe ver nog en Hoe lang nog ?

Enige tijd geleden konden we op de tv zien, dat er met de ziekenfondsen iets vreemds aan de hand is / was.
Wilde men van fonds veranderen, dat moest dat vóór 1 november. Maar dat bleek een onzinnige regel, want
>>na 1 november konden polissen nog worden aangepast<< en was er van een overstap geen sprake meer. Nee, bij navraag, bleek dat wel waar, maar, nee dus: er was niets aan te doen.

Gisteravond worden we via de zelfde tv toegesproken door een vvd-minister, die verklaart
>> de bonus-regeling<< voor gezonde mensen kan niet meer voor het volgend jaar worden terug gedraaid, want (ten tweede)


>>De Polissen Zijn voor het Nieuwe Jaar allang Klaar!<<

Dat de vvd geen jonge stemmers wil verliezen, probeert dezelfde man op de eerste plaats te bewerkstelligen. Die lastige chronische zieken en – bejaarden kunnen barsten.   Die komen al genoeg te kort.

Iedere keer opnieuw worden we, ook via de tv, voorgelicht over wat te doen bij terreur.


Wanneer wordt ons land eindelijk eens verlost van deze Binnenlandse Terreur van leugens en bedrog ?