Vrijwilligersrapport ontvangen

allerhandeWelzijnsstichting Allerhande heeft een onderzoek verricht naar de vrijwilligersorganisaties in Barendrecht. Op 17 februari 2010 mocht ik dat rapport in ontvangst nemen. Het onderzoek, DIGIMON genaamd, heeft zich gericht op de behoeften van vrijwilligersorganisaties. Hoewel de respons wat tegenviel, zijn er in kwalitatieve wel een aantal zaken te leren uit dit onderzoek. De diverse organisaties hebben zich uitgesproken over de manier van ondersteuning door de gemeente en door het servicepunt vrijwilligers van de welzijnsstichting Allerhande. Door deze methode toe te passen kunnen ook vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten in Nederland. Een waardevol onderzoek waarin aanknopingspunten zijn opgenomen die de gemeente moet onderbrengen in het beleid rond 'onbetaalde inzet'.