Vrije wil in centrum van de belangstelling

0
22

Het is opmerkelijk hoe vaak Spinozisten over de vrije wil spreken – het niet bestaan ervan en hoe daarmee moet worden omgegaan. Maar hoe komt het toch dat wij zo geïnteresseerd zijn in kwesties rondom de vrije wil? Is dat om te bevorderen dat de zienswijze van Spinoza op dit punt méér in het debat over de vrije wil wordt betrokken, hetgeen nog niet zo erg schijnt te lukken?

Ÿ Tijdens de presentatie op dinsdag 19 april 2011 in de aula van de UvA Jan Knol’s hertaling van de "Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk" hield hij een inleiding over de vrije wil.

Ook de komende tijd krijgt het onderwerp weer ruim de aandacht.