Voortgangsbericht over het project Spinoza’s Web

0
316

Van prof. dr. Piet Steenbakkers vernam ik dat de omschrijving van zijn
project Spinoza's Web, waarvoor hij vorige maand NWO-subsidie
toegekend kreeg [cf. blog],
enigszins verbeterd is. Sinds kort is een in het Nederlands gestelde
en tevens coherentere tekst te vinden op de website
van het Descartes Centre.
En sinds enkele dagen is er op de website
van het NWO ook een Engelse Summary. Het zijn verschillende
teksten, en samen geven ze een aardig beeld.

Voorts deelde hij mee ernaar te streven om in de loop van maart of
april de eigen website van het project online te krijgen. Dan zal
daarop verder alle relevante en recente informatie te vinden zijn.
Via dit weblog zal ik u daarvan uiteraard op de hoogte stellen.

Hier zoals Google Spinoza-afbeelding aanreikt die de laatste week via Spinoza.blogse.nl aan het wereldwijde web werden toegevoegd…