Vele smaken Spinozisme is juist volkomen Spinozistisch

0
134

Gisteren, in mijn bespreking van
het boek van Rudi Rotthier, ging ik in op een (deels verborgen) thema
dat ik uit zijn boek oppikte. Spinozisten zijn het nogal oneens met
elkaar – Spinozisme is voor een groot deel te zien als een
"ongedeelde wetenschap". [Cf. dat blog].

Momenteel ben ik aan het lezen in
Leon Roth's Spinoza, de ongewijzigde herdruk uit 1954 van zijn boek uit 1929, dat ik
gisteren van het Spinoza Antiquariaat Amsterdam ontving. Die man,
over wie je nauwelijks nog hoort, was zéér deskundig én kon goed
schrijven. Het derde hoofdstuk (over Spinoza's bronnen en betekenis)
van 'Book III' (Spinoza's plaats in de geschiedenis) geeft vanuit Spinoza zelf een mooie
verklaring voor het verschijnsel dat er evenveel smaken
Spinozisme bestaan als er Spinoza-scholars zijn.
Die passage geef ik hier graag door. Binnenkort hoort u op dit blog
uiteraard meer over deze vergeten Spinoza-kundige.