U komt er wel uit, hè?

0
32
Wanneer u het griepverhaal heeft gelezen, kan de vraag opkomen
>Hoe was de Afloop ?

Bij de volgende controle-visite vertelt Dr. K. me, dat er een uitgebreid, wereldwijd onderzoek geweest is, mogelijk gemaakt door het Internet. Dat was dus in 1994.

Het bevestigde, dat de tumor goedaardig was.

Maar wie beseft, wat betekent »Goedaardig« ?
Het klinkt haast, alsof het een prijs is in de lotto!
Een tumor is en blijft een »vreemd object« in het menselijk lichaam, dat er niet thuis hoort. Het kan er ook (door)groeien en daarmee een plaats opeisen, die het niet hoort te hebben. Die »voorzien« is voor andere, wel adequate onderdelen, die je lichaam in stand moeten houden.

Het is gebleken, dat de tumor wordt aangeduid met desmoide fibromatosis. Desmoide geeft aan dat de fibromatosis agressief is.  Deze is beschreven in twee internetsites van 1994 en 1995.
Het agressieve karakter betekent, dat het ongeneeslijk is. Het trekt zich niets aan van chemo-kuren, van bestralingen. Alles naar de wetenschap op dat ogenblik.
De enige remedie is het opereren van de tumor. Maar het meest nare is, dat de tumoren de eigenschap hebben te blijven groeien, dan wel terug te komen.
En dit gebeurde. Na ruim 2 jaar opnieuw een operatie. En drie jaar later opnieuw. Het aantal tumoren is inmiddels uitgebreid tot twee.
Dan is het eind 2001 en kom ik voor de zoveelste mri-scan terug in de kliniek. In februari 2002 kom ik voor de uitslag terug bij »mijn« chirurg.
Een nare boodschap. Er zijn weer twee tumoren vastgesteld. Maar een nieuwe operatie is niet mogelijk.
Uw hoofd bestaat ter plaatse nu slechts uit littekenweefsel, dat geen »houvast« biedt bij een volgende operatie.
Inmiddels heb ik ook kennis gemaakt met enkele andere kwalen, maar de kliniek heeft >alles in voorraad<. Neurologen, cardiologen, urologen, longarts, dermatologen en de internisten. Ik raakte zo goed ingevoerd, dat het zelfs voorgekomen is, dat ik een jonge arts naar een bepaalde afdeling kon verwijzen!
Maar hierdoor kon ik ook nog een keer terugkomen bij mijn kno-oncoloog.
Een week ervoor had ik op de tv een programma gezien over een chirurg, die geld had weten los te krijgen voor een bijzonder project. Patriënten, die uitbehandeld waren konden hiermee »door-gevolgd« worden, om bij, na hun dood te kunnen vaststellen, onder welke omstandigheden zij gestorven waren. Was het inderdaad door de kanker, of heeft een ogenschijnlijk onschuldige verkoudheid het lot voltrokken?
Gezien de »zeldzaamheidswaarde« van de fibromatosis heb ik toen de chirurg voorgesteld om de ontwikkelingen in mijn hoofd verder te vervolgen. Dit werd geaccepteerd.
Het bestond uit een afspraak, dat ik ongeveer per half jaar zou terugkomen en iedere anderhalf, twee jaar een nieuwe mri-scan zou laten maken.
Er zijn mensen, die hun lichaam >ter beschikking van de medische wetenschap< stellen na hun dood. Ik heb het voor mijn dood gedaan.
Twee jaar geleden was er een vage aanduiding.
Begin 2006 werd de laatst (geleden) mri-scan gemaakt. In februari kon ik voor de uitslag komen. Toevallig was ook mijn vrouw aanwezig.
De opvolger van »mijn« chirurg vroeg of we maar wilden gaan zitten.
??????
>Ik heb een brief voor u !<
????
>En dat gaat altijd zo, wanneer er iets positiefs te melden is !<
????
>Dokter, als het zo is, geef ik er de voorkeur aan, dat u mij het vertelt en niet voorleest!<
> De scan heeft uitgewezen, dat er een tumor verdwenen is en de andere ook veel minder groot is dan de vorige keer werd vastgesteld<.
Wonderen bestaan!
En wat was ik blij, enkele jaren geleden met »mijn« dokter die afspraak gemaakt te hebben.
Overigens, met de meeste van de bovengenoemde, andere specialisten heb ik nog steeds contact. Maar aan iedereen heb ik te danken, dat ik hiervan nu nog verslag kan doen.