Étienne Bonnot de Condillac (1740 – 1780), bestrijder van Spinoza, vandaag "300 jaar"

0
1628


Vandaag, 300 jaar geleden, werd Condillac geboren, die – al vroeg
opgenomen in de geestelijke stand – tot de Franse philosophes en encyclopédistes
zou gaan behoren, de kringen van Rousseau, Diderot, Marmontel, Alembert, Helvétius,
D'Holbach, Turgot, Buffon en Condorcet.


Hij baseerde zich op en populariseerde in Frankrijk het werk
van John Locke. In zijn tweede werk Traité
des systèmes
van 1749 keerde hij zich tegen Descartes, Malebranche, Spinoza
en Leibniz.
 


Het is niet mijn opzet in dit blog veel over Condillac te
behandelen, daarover is op Internet voldoende te vinden,  
maar slechts om erop te wijzen dat juist dit
jaar, waarschijnlijk met het oog op dat 300
e geboortejaar, verscheen:


F. Philip, H. Lane, Philosophical
Works of Etienne Bonnot, Abbe De Condillac
, Volume 1. Psychology Press,
2014 –
books.google


Daarin is de vertaling opgenomen van Treatise on Systems  {1749).
En laat nou precies het tiende hoofdstuk, Condillac’s uitvoerige verwerping
van Spinoza’s 1
e deel van de Ethica, zich in z’n geheel laten lezen: 10
"Eight and Last Example: Spinozism Refuted"
 [cf.
books.google rechtstreeks]