Inutilis scientia Spinozana [41] Spinoza-postzegel in Spanje

0
324

Deze week zou Spanje deze postzegel in omloop hebben gebracht in de serie "The best writers of the History – Baruch Spinoza". Zo blijkt uit deze postzegel-verkoopsite, waarvan ik de afbeelding overnam. Dit is nog zo nieuw dat de website die alle zegels bijhoudt en die loopt tot 25 september, toen een zegel "Pope John Poul II [sic], 1920-2005" werd toegevoegd, dit nieuws nog niet heeft. Over enkele dagen eens zien of na paus Johannes Paulus II deze zegel met Spinoza daar is toegevoegd.