Themanummer ANTW "Kantiaanse Verdediging van de Vrije Wil" in aantocht

0
287

In vervolg op vorige blogs hier informatie waarop ik door een bezoeker van het weblog geattendeerd werd en waaruit ook weer blijkt hoe het onderwerp 'de vrije wil' in de belangstelling staat.

Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) werkt sinds 2008 één tot twee maal per jaar met deze formule: de redactie nodigt een prominente of goed aan de weg timmerende filosoof uit om een zg. focusartikel te schrijven over een onderwerp naar eigen keuze. Als dat artikel ontvangen is, nodigt de redactie de filosofen van Nederland en Vlaanderen uit tot het leveren van kort commentaar (max. 1500 woorden). Uit de ontvangen reacties worden ongeveer zes commentaren geplaatst. Waarop de auteur van het focusartikel uiteraard nog de gelegenheid krijgt een respons te schrijven.


prof. dr. P. (Pauline) Kleingeld

Dit jaar viel de keuze van de ANTW-redactie op prof. Pauline Kleingeld, hoogleraar filosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die een tekst schreef met als titel "Een Kantiaanse verdediging van de vrije wil".

Belangstellende filosofen kunnen het artikel opvragen en een commentaar inzenden. De deadline hiervoor is 30 april 2011.