Themadag veiligheid

Een bezoek aan de veiligheidsregio Rotterdam was het zwaartepunt van de themadag over veiligheid die de gemeenteraad met college van B&W en gemeentelijke directie op 1 september 2008 heeft bijgewoond. Na ontvangst en een inleiding door de directeur van de veiligheidsregio hebben we een bezoek gebracht aan de meldkamer (waar alle 112-meldingen binnenkomen). Na de lunch lag de nadruk meer op samenwerken en elkaar beter leren kennen. We kunnen terugkijken op een goede dag met elkaar.