Teken van Zionistische Spinoza-verering

0
86

Tijdens het eerste Zionistische
Congres in augustus 1897 in Basel werd de Zionistische
Wereldorganisatie (WZO) opgericht. Op instigatie van deze WZO werd in
1899 de Nederlandse Zionistenbond (NZB) opgericht met het doel om
activiteiten op zionistisch gebied in Nederland te organiseren.
Hieraan ontstond later een studententak. In het Tweede Zionistisch
Studentenjaarboek dat in 1911 werd uitgegeven werd een aan Spinoza
gewijd gedicht opgenomen, zonder vermelding van de naam van de maker.

Ik ontving het afgelopen zaterdag
van Theo van der Werf, de secretaris van de Vereniging Het
Spinozahuis. Ik neem het hier op, samen met de titelpagina, zodat het
deel kan uitmaken van het Corpus Poeticum Spinozanum [Cf.].

Hiermee hebben we ook voor
Nederland een spoor van hoe door zionisten Spinoza werd omarmd en
vereerd – als een heilige zelfs.