Stuurgroep Buytenland

0
33

buytenlandHet landschapspark Buytenland komt op het grondgebied van buurgemeente Albrandswaard. Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland wordt 600 ha. poldergebied omgevormd tot natuur- en recreatiegebied. Omdat ook Barendrecht belangen heeft bij een integrale afweging van belangen op dit terrein ben ik aangesloten bij de stuurgroep Buytenland. Op 20 juni 2008 was weer zo'n stuurgroepvergadering. Op dit moment wordt een milieueffect rapportage (MER) opgesteld naar aanleiding van diverse inrichtingsmodellen. Deze MER moet leiden tot een meest milieuvriendelijk alternatief en tot een voorkeursvariant. Een boeiend en lastig proces vanwege de vele belangen en voorkeuren.