Stoïcisme, filosofische trots en Spinoza

0
78

Het
boek van Jon Miller, Spinoza and the Stoics. Cambridge
University Press,
dat voor sept. 2013 was aangekondigd, wordt
inmiddels verwacht in juli 2014 te verschijnen [Cf. blog
]. Het is weer verder vooruit geschoven naar maart 2015.  

Dit
geeft mij gelegenheid om intussen op het volgende boek te wijzen,
waarvan de auteur veel verwacht van die komende publicatie van Jon
Miller. Brookes boek, door recensent Wyger R.E. Velema zeer gunstig
onthaald [PDF],
heeft wel geen apart hoofdstuk over Spinoza of het Spinozisme, maar
geeft vooral in het hoofdstuk "How the Stoics Became Atheists",
veel aandacht aan de ontwikkeling van het neo-stoïcisme in de 17e
en 18e eeuw, en daarbinnen veel aandacht voor – de kritiek op –
Spinoza, vooral van Cudworth en Buddeus in diens De Spinozismo
ante Spinozam.

Christopher
Brooke, Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from
Lipsius to Rousseau.
Princeton
University Press
, 2012 – books.google