Steven Nadler "Why Spinoza Was Excommunicated"

0
378

In HUMANITIES, The Magazine of the National Endowment for the Humanities [September/October 2013 | Volume 34, Number 5] staat een artikel van Steven Nadler "Why Spinoza Was Excommunicated". Behalve nog eens een duidelijk overzicht van de feiten en de vraagpunten m.b.t. de Herem, geeft hij ook een treffende samenvatting van de hoofdzaken van Spinoza's filosofie. Het zal hopelijk weer veel mensen van enige heldere noties voorzien. [Hier]