Spinozistische Pinksterboodschap

0
267

               

Gisteren bracht de post dit boekje van Jan Knol, Spinoza in 107 vragen en antwoorden (Wereldbibliotheek). Precies op de dag voor Pinksteren. Dat kan geen toeval zijn: Jan Knol stort voor ons de geest van Spinoza uit! Een geest die in de plaats komt van de door christelijke gelovigen ingebeelde H. Geest, die 50 dagen na de – even verbeelde – opstanding van Christus, over Maria en de apostelen vaardig werd (zie afbeelding onderaan).

In zijn voorwoord neemt Knol de typering van Frederick Pollock over: dat het in het spinozisme gaat om een habit of mind. Met die geest van Spinoza, met diens geesteshouding, laat Jan Knol ons in dit vierde boekje, waarin hij Spinoza uitlegt als via een nieuwe gids voor verdoolden, kennis maken.