Spinoza’s Concept of Christian Piety: Defense of a Text Correction by Bruder in the TTP (Wim Klever)

0
329

In een reactie op het blog over de Bruder-editie van Spinoza's Opera Omnia schreef Wim Klever: “Na een dag zoeken heb ik het artikel teruggevonden, waarin ik Bruder's correctie van de begrijpelijke maar domme Amsterdamse zetduivel verdedigde. Dat was in 2000 in NASS # 9 onder de titel "Spinoza's Concept of Christian Piety: Defense of a Text Correction by Bruder in the TTP" , p. 17-27. Het is te hopen, dat de noodzakelijke aanpassing van de corrupte tekst, via de vele volgers van dit blog, eindelijk ook eens de gewenste aandacht krijgt van editors en vertalers.”

Daarop zond hij mij een afbeelding van de cover van dat blad van de North American Spinoza Society om in dat blog op te nemen. Dat vond ik daar echter niet passen en – wetend dat het om een kwestie gaat die hem hoog zat en zit – stelde ik hem daarom voor dat hij mij scans van dat artikel zou zenden, die ik dan door de “OCR-machine zou halen” en vervolgens (na fatsoeneren van het resultaat) het artikel in een blog op te nemen. Ik ging er vanuit dat het om een tekst van 2 à 3 bladzijden zou gaan – een pleidooi voor een tekstcorrectie, nietwaar. Maar het bleek om veel meer te gaan: om een geheel andere lezing dan die van Matheron en van vele vertalers; en uiteindelijk om de juiste interpretatie van een belangrijk deel van Spinoza’s visie op Christus.

Welnu vandaag verschijnt dit artikel dus opnieuw als PDF op benedictusdespinoza.nl (van voetnoten heb ik eindnoten moeten maken).