Spinoza over de jager van leeuw Cecil

0
413

Tandarts-jager Walter Palmer verontschuldigt zich alleen voor het feit dat hij niet geweten heeft dat de door hem geschoten leeuw Cecil was en dat hij niet op de hoogte was met de betekenis van Cecil. Maar voor zijn dure jachthobby veronderschuldigt hij zch niet. Hij handelt wat dat betreft naar het adagium van Spinoza die in 4, app, cap 8 schreef:

"Quicquid in rerum natura datur quod judicamus malum esse sive posse impedire quominus existere et vita rationali frui queamus, id a nobis removere ea via quae securior videtur, licet et quicquid contra datur quod judicamus bonum sive utile esse ad nostrum esse conservandum et vita rationali fruendum, id ad nostrum usum capere et eo quocunque modo uti nobis licet et absolute id unicuique summo naturae jure facere licet quod ad ipsius utilitatem conferre judicat."

Wanneer wij iets in de werkelijkheid een kwaad achten, met andere woorden, van mening zijn dat het ons kan beletten een redelijk leven te leiden, mogen wij het op een manier die ons het veiligst lijkt, verwijderen. Wanneer er daarentegen in de werkelijkheid iets is dat wij een goed achten, met andere woorden, waarover wij van mening zijn dat het voor ons zelfbehoud en het leiden van een redelijk leven nuttig is, dan mogen wij het ons van nut laten zijn en op welke wijze dan ook gebruiken. Iedereen mag zonder voorbehoud krachtens het hoogste natuurrrecht [summo naturae jure] doen wat hij in zijn belang acht. [Vert. Henri Krop]

Maar ja, Spinoza schreef ook nog zoveel meer, vooral over mensen die door de rede geleid worden enzo…