Spinoza op de HOVO in 2014

0
107

Hierbij weer eens een overzichtje
van hoe Spinoza het doet op de HOVO's, het hoger onderwijs voor
ouderen in Nederland. Ik geef hier alleen de cursussen die
aangeboden worden, waarbij Spinoza aan bod komt – meer voor de
'geschiedschrijving' dan voor het geven van tips, want de
inschrijvingsdata zijn meestal al verstreken en sommige cursussen zijn al volgetekend.


 
Dr. Karianne Marx,
Filosoferen over de scheiding tussen kerk en staat
Met de
uitspraak ‘Het doel van de staat is de vrijheid’ nam Benedictus
de Spinoza (1632-1677) stelling tegen de pogingen van religieuze
leiders om zodanige invloed op de wereldlijke overheid uit te oefenen
dat iedereen, ook leden van andere kerkgenootschappen, hun leefregels
zouden navolgen.Belangrijke denkers die aan de orde komen zijn
Thomas Hobbes, Benedictus de Spinoza, Franciscus van den Enden,
Pieter en Johan de la Court
Maandagen vanaf 27 jan.
HOVO Brabant, locatie Tilburg
[Cf. PDF]

   Dr.
Jeroen Bartels, Lichaam, geest en het menselijk handelen – Keizer,
Damasio, Spinoza, Merleau-Ponty en Noë
10 colleges vanaf Maandag
27 januari van 15.00-17.00 uur

Senioren Academie, locatie
Groningen [Cf. hier]

   Dr. Miriam van Reijen,
Spinoza: Brieven over het kwaad. De correspondentie tussen Benedictus
de Spinoza en Willem van Blijenbergh
8 bijeenkomsten vanaf dinsdag
28 januari
HOVO Nijmegen [Cf.
html
of digibladerprospectus;
Ws. vol, want niet wél vermeld bij de cursussen waar nog plaatsen zijn cf. – zo'n 3 à 4]

   Dr. Henri Krop, Spinoza’s
Ethica [vol]
6 bijeenkomsten op maandag, 14.00 – 16.00 vanaf 10 februari
HOVO
Rotterdam [Cf.]