Spinoza op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

0
27

Gisteren begon na lange voorbereiding de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). De HTF is de eerste beroepsopleiding Filosofie op hbo-niveau in Nederland. "De HTF verzorgt hoogwaardig beroepsonderwijs in de filosofie en bereidt studenten voor op een beroep in de journalistiek, het onderwijs of op het gebied van beleid en bestuur. Daarnaast is het mogelijk een vrije studierichting te kiezen, gericht op het werken als zelfstandig ondernemer. Daarmee willen wij een brug slaan tussen de reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt."

En wie een kijkje neemt op de website, ziet deze geheel in het teken staan van Spinoza.