Spinoza Leerstoel bij Filosofie UvA nu vindbaar

0
16

Nadat ik in juli 2008 mijn blog Wil de echte Spinoza-Leerstoel zich bekend maken? had geplaatst, mailde ik de Afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschap van de Universiteit van Amsterdam om hen te feliciteren met hun vernieuwde website en teven om hen te wijzen op dit blog. Daarin werd duidelijk gemaakt hoe slecht informatie over de Spinoza Leerstoel, hun wisselleerstoel, was te vinden. Ik had de door mij gebruikte informatie van overal vandaan moeten halen.
Het duurde daarna nog enige maanden voor met mijn tip iets werd gedaan, maar inmiddels is op de website van de Afdeling Wijsbegeerte een link naar informatie over deze wisselleerstoel geplaatst. Hoe nieuw dit nog is kan men afleiden uit het feit dat het Engelse deel (Spinoza Chair) nog niet is gevuld.