Spinoza in Japan

0
407

Net zoals Studia Spinozana ter
ziele is (na een bericht over een doorstart ervan van twee jaar
geleden werd niets meer vernomen), leek het er even op dat ook het Japanse
Spinozana, het tijdschrift van de Japanse Vereniging Spinoza Kyôkai
(met deels Engelstalige artikelen en abstracts) gestopt was [Cf.]. Maar op
de site is te lezen dat nummer 13 uit is en dat de inhoudsopgave
binnenkort geüpload zal worden; ook aan nummer 14 wordt al gewerkt.

En nu ik dan toch enige blogs had
met Spinoza-conferenties overal ter wereld, meld ik dat op 28 en 19
september 2013 aan de Osaka Universiteit een Spinoza-conferentie zal
worden gehouden.

Akiho Wataru (Keio University)
zal spreken over "reden en oorzaak – ratio seu causa – in de
Ethica
Uchida, Hiroaki (Osaka Institute
of Technology) zal het hebben over Spinoza en Kant en daarbij
focussen op diens Opus posthumus
Takahiro Otsuka (Osaka
University) zal spreken over de plaats van de Wet van Mozes in de TTP
Kotake Yosuke (Osaka University)
over Ethica 5 stellingen 22 en 23 over de aard van het lichaam
en het eeuwige deel van de geest.