Spinoza in de ISVW

0
35

Vandaag
ontving ik het cursuskrantje van de ISVW. In aansluiting op het
vorige blog geef ik hier even aan welke cursussen erin staan
aangekondigd waarin Spinoza een rol speelt [Cf. ISVW]

De
ethiek van blijmoedigheid van Spinoza

Zaterdag 8 en zondag 9
maart 2014. Docent: Jan Flameling

Spinoza
is een vroege vertegenwoordiger van de radicale Verlichting en zijn
Ethica is een pleidooi voor democratie, scheiding van kerk en staat
en vrijheid van denken. Onze aard, lichaam en geest bepalen voor een
deel wat wij als het Goede zien. Een cursusweekeinde over de ethiek
van Spinoza.

Verdieping
van de radicale filosofische manier van werken aan problematische
emoties

Zondag 6 april 2014. Docent: dr. Miriam van Reijen

De
stoïcijnse filosofie, hier via de radicale filosofie over de passies
van de ‘filosoof onder de filosofen’ Spinoza, staat centraal
tijdens deze cursusdag. Zijn metafysica blijkt verregaande en
ingrijpende consequenties te hebben voor de praktijk van alledag. Dit
wordt geïllustreerd aan de hand van korte teksten van Spinoza zelf
uit de Ethica en aan de hand van secundaire hedendaagse literatuur.
Tevens komt in deze bijeenkomst een meer diepgaande vergelijking van
de filosofische methode met de Rational Emotive Therapy (aan de hand
van psycholoog Gidia Jacobs) aan de orde. In het middagprogramma
worden eigen voorbeelden en situaties onder de loep genomen in
oefeningen in drietallen.

Spinoza
in bedrijf, van passief naar actief.

Zaterdag 21 en zondag 22
juni 2014. Docent Dr. Miriam van Reijen

In
deze bijeenkomst gaat het om een modern thema, namelijk het
onderscheid tussen extern en intern gemotiveerd zijn. Maar de 17e
eeuwse filosoof Spinoza blijkt bij uitstek te lezen en te gebruiken
is als een eigentijdse motivatietheorie. Hij onderscheidt het –
voornamelijk door emoties gestuurde -‘passieve’ handelen (lijden)
van het – door rede en inzicht ingegeven – ‘actieve’ handelen
(leiden).