Spinoza hat schon gesagt…

0
22

Aanleiding
voor dit blog is dat van de “Spinoza
Kring Lier
”-blogger Willy Schuermans over een passage in Arthur
Schopenhauer,
Senilia.
Gedanken im alter
[Hrsg.
von Franco Volpi und Ernst Ziegler.
C.
H. Beck, München, 2010]

De
gedachte die hij daaruit citeert stamt al uit
Die
Welt als Wille und Vorstellung

(daar zonder verwijzing naar Spinoza) en treft men [met wél die
verwijzing] ook aan in Arthur Schopenhauer,
Die
Kunst, alt zu werden

[Herausgegegeben von Franco Volpi, C.H.Beck, 2009 – books.google].
Op de achterflap lezen we dit citaat

»
Man muβ nur hübsch alt werden, da giebt sich alles. « Arthur
Schopenhauer.

En
in dit boek vinden we
uit het
door
Schopenhauer (1788 – 1860)
in
1852 begonnen
Senilia
deze aantekening uit 1858, door de redacteur genummerd als 261 en met
geredigeerde spelling en interpunctie gebracht: