Nog een positieve bespreking van "Spinoza in bedrijf"

0
372

Ik ontving de tip van een deelnemer van de Spinoza Kring Limburg dat er – naast die van een recent blog – nog een bespreking van Spinoza in bedrijf van Miriam van Reijen te vinden is, en wel op de website van het Vlaamse tijdschrift De Uil van Minerva, tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuu. 

Op de website en (nog?) niet in de gedrukte versie staat een uitgebreide bespreking door Roland Leune. Ik neem daaruit de voorlaatste alinea over:

"Het is de verdienste van deze selectie dat ze de actualiteit van Spinoza in het licht stelt maar tegelijkertijd oog heeft voor de toch belangrijke verschillen tussen zijn zienswijze en de huidige westerse opvattingen. Ongetwijfeld vormt het boek van M. van Reijen een lezenswaardige gids in het denken van Spinoza. In die zin biedt het zeker een betrouwbare introductie ten behoeve van leidinggevenden in de privé- en publieke sector. Uiteraard, maar dat geldt voor alle filosofische werken, dient de lezer open te staan voor dit soort inzichten. Dat veronderstelt een ontvankelijkheid van geest, kenmerkend voor wie reeds leeft overeenkomstig de rede. Het blijft natuurlijk de vraag of degenen die zich voornamelijk door hun passies laten leiden oog zullen hebben voor dit soort teksten. De consument die zich allerlei behoeften laat aanpraten en boven zijn stand leeft; de consument die steeds meer welvaart eist en geen genoegen neemt met wat hij nodig heeft, laat dit soort boeken gewoonlijk links liggen terwijl juist hij er het meest nood aan heeft. Hetzelfde geldt voor de producent, tenminste als die uitsluitend uit is op meer winst en zich uitsluitend door rendementsoverwegingen laat leiden."