Spinoza had het kunnen zeggen…

0
474

Ciano AydinUit een interview met de Aramees-Syrisch-orthodoxe filosoof Ciano Aydin, bijzonder hoogleraar Techniek en filosofie Delft dat vorige week in Trouw stond, haal ik het volgende citaat. Spinoza zou het zó voor zijn rekening nemen, dunkt me. 

 

„Religie is voor mij een uitdrukkingsvorm van het besef dat je jezelf nooit volledig kunt dragen. Je lichaam functioneert zonder dat je daar zelf bewust voor kiest of iets voor doet. En als het lichaam niet meer wil en het licht gaat uit, kunnen wij daar nog altijd niets tegen ondernemen. Dit ’overgeleverd zijn’ aan krachten die wij niet volledig in onze macht hebben, ervaren we ook in andere gebieden van ons leven.”

[in Trouw 11 okt. 2010]

Het werd niet eens duidelijk of bij Ciano Aydin een antropomorfe godsvoorstelling voorzat.