Spinoza, de meester van het nihilisme en het staren in de leegte

0
297

Harold Skulsky: Starring into the Void. Spinoza, the Master of Nihilism. University of Delaware Press, c/o Associated University Press, 2009

Ik ontving een tip over dit boek. Nu kan ik niet alle boeken over Spinoza hier signaleren, maar dit heeft wel een zeer intrigerende titel en vooral ondertitel. Maar de opvallende cartoon (Spinoza als de vlieg in de pispot…) is al genoeg aanleiding om het signalement hier door te geven.

Het is maar hoe je tegen dat 'nihilisme' zoals Jacobi de term n.a.v. Spinoza muntte aankijkt: bezorgd (zoals Jacobi) of blij en tevreden (dat de waarheid eindelijk eens onthuld is: dat er niet méér is…).

Hier de uitgeverstekst:

Drawing extensively on the whole range of Spinoza’s philosophical writing, Staring into the Void devotes twelve chapters to showing in detail how the architecture of reality as Spinoza saw it rises in stages from a theory of being (the existence of only One Real Thing) to prophetically modern theories of the physical world (actual or possible), of causal law, of perceptual and intuitive knowledge, of determinism (and the kind of freedom that is compatible with determinism), of the roots of human motivation, and of the kinds of civil society that human nature is capable of sustaining.