Special Filosofie over joodse filosofie

0
373

Hierbij meld ik even dat recent het tweede nummer is uitgekomen van Tijdschrift Filosofie, Jrg. 25 nr. 2 maart/april 2015. Themanummer Joodse filosofie.
[cf. Maklu]

Inhoud van alleen het themagedeelte:
Joodse filosofie, filosofie van het Jodendom (1) 2
Dr. Rico Sneller
Wat is joodse filosofie? 4
Dr. Bart Voorsluis
Maimonides als gids 12
Dr. Rico Sneller
De religie van vrijheid 18
Lars Been B.A.
Heelmeesters in de filosofie.
Emil Fackenheim versus
Judith Butler
25
Drs. William Wandel
Leo Strauss, Maimonides en de
apikoretische Jood
31
Meir Villegas Henriquez M.A.

Spinoza komt er slechts zijdelings in voor (n.l alleen voor zover hij door Leo Strauss als esoterisch auteur werd gezien; en verder over hoe Emil Fackenheim Spinoza voor zijn karretje spande [zie daarover ook dit blog]. Het biedt interessante achtergrond; de meeste besproken joodse filosofen hebben zich op een of andere manier ook met Spinoza bezig gehouden.