David Novak’s "Spinoza and Jewish Ethics" staat te lezen en is zeer lezenswaard

0
352


Eerder had
ik al eens in een
blog melding gemaakt van David Novak’s
hoofdstuk “Spinoza and Jewish Ethics” in: Elliot N. Dorff and Jonathan K. Crane
(Eds.)
The Oxford Handbook of Jewish
Ethics and Morality
, [OUP USA,
2013] en enige dagen geleden nog meldde ik in een blog zijn uitgebreide Spinoza-hoofdstuk
in David Novak’s
Zionism and Judaism. A New
Theory
[Cambridge University Press,
March 2015 –
books.google]


Inmiddels
ontdekte ik dat
books.google Novak’s "Spinoza and Jewish Ethics” in z’n
geheel laat lezen (toen ik het blog erover bracht was dat volgens mij nog niet
het geval). Ik heb het nu gelezen en ik moet zeggen dat ik het een heel fraai
hoofdstuk vind over vooral de TTP. Ook uit de Ethica en het Politiek
Traktaat
haalt hij een en ander aan, maar hij volgt vooral waar het Spinoza
in de TTP in hoofdzaak om gaat (zonder zijn Bijbelhermeneutiek aan de orde te
stellen). Ik had vooraf enig wantrouwen vanwege de eigen godsdienstige uitgangspunten
van David Novak, maar hij gaat heel respectvol met Spinoza’s politiek-ethische project
om en heeft zich bepaald niet ten doel gesteld om Spinoza te bestrijden. Zijn
eigen zienswijze en wat hij er verder vanuit zijn eigen studies aan toevoegt, maakt het een interessante tekst voor anderen.