Sir Frederick Pollock (1845 – 1937) rechtsgeleerde en Spinoza-deskundige

0
291

Na een recent blog over iemand uit het Spinoza vijandige kamp (de antispinozist Antonius van der Linde), mag er wel weer eens iemand die duidelijk pro Spinoza was, naar voren worden gehaald.

VoorkantIedereen die zich met Spinoza bezig houdt is uiteraard de naam van Frederick Pollock tegengekomen – zijn Spinoza His Life and Philosophy uit 1880. 

Daar ik nog enige teksten van Pollock over Spinoza tegenkwam waarop ik wilde attenderen, wilde ik iets meer over hem te weten komen om een blog aan hem te wijden. Maar toen ik op wikipedia (“an English jurist best known for his History of English Law before the Time of Edward I, written with F.W. Maitland, and his lifelong correspondence with US Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes”) en ook bij de korte internet-vermelding uit de Encyclopedia Britannica bij Sir Frederick Pollock geen woord aantrof over zijn Spinoza-werk en alleen maar las over zijn juridische arbeid (“Pollock was called to the bar in 1871, taught jurisprudence at the University of Oxford (1883–1903), succeeded his father in the baronetcy in 1888, and was made a king’s counsel in 1920. He was a founder and the first editor (1885–1919) of the Law Quarterly Review and also edited the Law Reports (1895–1935). Etc.”)…

… toen vroeg ik mij af of het wel om dezelfde Pollock ging? En ja, eindelijk, via Answers.com die een tekst uit de Columbia Encyclopedia biedt en uitvoeriger uit de West's Encyclopedia of American Law, bleek duidelijk: hij is het. Uit dat laatste lemma neem ik een deel over waaruit duidelijk blijkt wat voor een bijzondere man deze Pollock geweest moet zijn.